Bireysel (Müstakil) Baca

Bireysel (Müstakil) Baca

Tek bir birime hizmet vermek üzere inşa edilmiş, binanın bir katından çatının üstüne kadar çıkan ve diğer katlarla cihaz bağlantısı olmayan bacadır.

  • /
    • Tanımlama