Domestik regülatör

Domestik regülatör

Doğalgaz teslim noktası ile doğalgaz yakan cihazlar arasında bulunan boru hattındaki mevcut basıncın, doğalgaz yakma basıncından yüksek olduğu durumlarda tesis edilen regülatörlerdir.

  • /
    • Tanımlama