ADL- COAX/CLVp, 3CEp sistemi, C42, C43, C82 veya C (10) 2, C (10) 3, C ( 12)2, C (12) 3 tipi hermetik kombilerin tek bir konsantrik kolektif baca sistemine bağlanarak yanma sonucu oluşan atık gazın iç cidardan atmosfere atıldığı, aynı zamanda iç cidar ile dış cidar arasında kalan boşluktan da cihazlara taze yanma havası sağlayan sistemlerdir.

Sistem pozitif basınç altında çalışır.

Hava Atıkgaz Sistemi EN 13384–2’ ye göre her katta maksimum 2 cihaz olmak üzere toplamda 20 Adet hermetik cihazı, tek bir bacaya bağlama imkânı sunar.

Menü