Çöp Şutu sistemleri, otel, hastane, iş merkezleri, restoran, AVM, rezidans, yurt, toplu konut gibi yapılarda çöplerin düzenli, güvenli, hijyenik ve hızlı bir biçimde toplanması amacıyla katlarda veya bağımsız bölümlerde biriken çöplerin atıldığı kanallardır. Çöp şutu, dairesel düz modül, kapaklı modül, bitiş modülü, havalandırma tertibatı, temizleme ünitesi, otomasyon panosu, giyotin kapağı, sabitleme ekipmanları gibi farklı bölüm ve parçalardan oluşmaktadır. Sistemin en alt kısmında çöplerin toplanmasını ve nakledilmesini sağlayan konteynerler, en üst kısmında da havalandırma kanalı ve şapka veya çatı fanı bulunmaktadır. Çöp bacalarının yapımında TS 2166’ nın kurallarına uyulmalıdır.

Menü