Yakıcı cihaz için gerekli yakma havasını temin için tesis edilen sistemdir.

Menü