Anma ısı gücü, belirli bir yakıt (katı, sıvı veya doğalgaz) için TS 4040’da yer alan şartları sağlamak üzere önceden belirtilen ve kararlı durumda, ısı üreticisinden ısı taşıyıcısı akışkana sürekli olarak aktarılan ısı miktarıdır. (kW, kcal/h).

Menü