Atık gaz, yakıtın yakılması sonucu meydana gelen, istenilirse faydalı ısısından yararlanılan ve sonra atılan gaz halindeki yanma ürünleridir.

Menü