Atık gazın bacaya girdiği yer ile atık gazın bacayı terk ettiği nokta arasındaki yükseklik farkıdır (TS 11386, TS 11388, TS 11389).

Menü