Doğalgaz teslim noktası çıkış basıncının 300 mbar ve altında, doğalgaz arzı debisinin ise 200 m3/h in altında olduğu tesislerdir.

Menü