İstenilen bir ortamı, belirlenen bir sıcaklığa getirmek için katı, sıvı, doğalgaz, kombine vb. gibi yakıtların yakılmasını yönetme işidir.

Menü