Üst ısıl değeri, belirli bir sıcaklık derecesinde bulunan 1 Nm3 doğalgazın tam yanma için gerekli minimum hava ile karıştırılarak herhangi bir ısı kaybı olmadan yakıldığında ve yanma ürünleri başlangıç derecesine kadar soğutulup karışımındaki su buharı yoğuşturulduğunda açığa çıkan ısı miktarıdır. (Sembolü Ho, Birimi kcal/Nm3’tür.)

Menü